Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego 2018

Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego 2018

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, a zakres planowanych zmian jest największy od 2012 roku. W uzasadnieniu projektu Ministerstwa Sprawiedliwości podkreśla się szczególnie dwa cele zmian: potrzebę przyspieszenia...