Gotowa jest koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych, którą przygotowały Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych, i która ma na celu radykalnie przemodelowanie rynku zamówień publicznych w Polsce. Projekt ustawy zaprezentowany został dzisiaj, tj. 24 stycznia 2019 roku.

Przypomnijmy, że ustawa obowiązująca obecnie został wprowadzona w życie w 2004 roku – można ją przejrzeć lub pobrać klikając w link: ustawa o prawie zmówień publicznych z 2004 r.

Więcej informacji oraz dodatkowych tekstów związanych z ustawą znajduje się na oficjalnej stronie Urzędu Zamówień Publicznych

Co zmieni się po nowelizacji?

Nowe prawo zamówień publicznych stawia sobie ambitne założenie wyrównania pozycji wykonawcy zamówienia
w relacji do zamawiającego. W obecnym stanie prawnym możemy mówić o sytuacji, w której większe ryzyko kontraktowe ponosi wykonawca zamówienia publicznego, który często musi godzić się na wzory umowy o zamówienie publiczne przygotowane przez zamawiających.

Projekt nowej ustawy o zamówieniach publicznych zakłada m.in. uproszczenie procedury zamówień poniżej progów unijnych, kryterium efektywności i proporcjonalności postanowień umownych oraz obowiązkową klauzulę waloryzacyjną, co jest szczególnie ważne dla wykonawców robót budowlanych. nowe przepisy maja również zwiększyć poziom konkurencyjności zamówień i przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Według deklaracji Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii priorytetem nie będzie najniższa cena, a w przypadku dłuższych umów o zamówienie publiczne zaliczki mają być obowiązkowe na rzecz wykonawców.

Ciekawie zapowiada się również rozwiązanie, zgodnie z którym zniesiona ma zostać solidarna odpowiedzialność wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie partnerstwa innowacyjnego, tak aby wykonawcy odpowiadali jedynie za tę część umowy partnerstwa, którą faktycznie realizują.

Tomasz Ozimko

Tomasz Ozimko

Radca Prawny

Masz pytania?