Cennik Usług Prawnych

Cennik abonamentowy i jednorazowy dla firm i Klientów Indywidualnych + Stawki minimalne

Koszt obsługi prawnej przedsiębiorców oraz osób prywatnych jest ustalany indywidualnie. Ostateczna cena usługi jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, czasu oraz dziedziny prawa. Już podczas pierwszego kontaktu z biurem Nowak & Partners udzielamy informacji o szacunkowym honorarium za usługę. Określenie finalnych kosztów jest jednak możliwe dopiero po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy.

Sposób rozliczeń może być określony na podstawie czasu przeznaczonego Klientowi (godzinowo) lub całościowo za usługę (ryczałt).
Zajmujemy się sprawami bieżącymi, jednorazowymi, oraz stałą współpracą bazującą na rozliczeniu abonamentowym, miesięcznym.

Porady, opinie, konsultacje itp. usługi mogą zostać udzielone mailowo lub telefonicznie jeśli Klient ma takie życzenie. Konsultacje w siedzibie firmy Nowak & Partners w Warszawie-Włochy lub u Klienta są możliwe po wcześniejszym kontakcie z biurem oraz ustaleniu terminu spotkania.

Każda z usług abonamentowych może zostać zmodyfikowana tak aby zaspokoić konkretne, indywidualne potrzeby Klienta w dowolnym zakresie – ilość porad lub godzin roboczych, rodzaj świadczenia, cenę itp. Ceny jednorazowych usług prawnych (również określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o stawkach minimalnych za czynności adwokackie) są orientacyjne i podlegają negocjacjom – prosimy o kontakt aby omówić szczegóły. 

W przypadku darmowych porad prawnych zachęcamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub maila. Opisz swój problem – odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie pobierając opłat za wstępną poradę.

Ceny usług prawnych dla firm – abonament

Pakiety abonamentowe dla podmiotów gospodarczych, którzy potrzebują stałej obsługi prawnej w bieżących sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, oraz chcą obniżyć koszty z tym związane.

MINI

Oferta została opracowana z myślą o Klientach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w tym wszystkich podmiotów publicznych, takich jak: spółdzielnie, samorządy, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia itp.

 • Porady, konsultacje i opinie prawne – ustne oraz pisemne
 • Redagowanie pism procesowych i urzędowych
 • Przygotowywanie, weryfikacja umów, ugód, regulaminów itp.
 • Sprawy z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i cywilnego
 • Windykacja należności, przedsądowe wezwania do zapłaty należności
 • Sprawy związane z KRS
 • Postępowanie upadłościowe i naprawcze

MIDI

Pakiet adresowany do podmiotów gospodarczych posiadających status spółki (handlowej, cywilnej) – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, komandytowej, akcyjnej, partnerskiej itp.

 • Zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracyjnymi oraz egzekucyjnymi
 • Reprezentowanie Klienta w sporach dotyczących spłaty długów
 • Wsparcie w negocjacjach w różnych sprawach
 • Porady, konsultacje i opinie prawne – ustne oraz pisemne
 • Sporządzanie pism procesowych i urzędowych
 • Przygotowywanie i weryfikacja umów, ugód, regulaminów itp.
 • Sprawy z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i cywilnego
 • Windykacja należności, przedsądowe wezwania do zapłaty należności
 • Sprawy związane z KRS

MAXI

Abonament dla przedsiębiorców, którzy potrzebują wszechstronnej i rozbudowanej obsługi prawniczej w większym wymiarze godzin. Pakiet zawiera wszystkie usługi z planów MINI i MIDI oraz dodatkowe, do uzgodnienia po uprzednim kontakcie.

Cennik abonamentowy dla osób prywatnych

Usługa abonamentowa dla osób fizycznych potrzebujących stałej obsługi prawnej, które chciałyby obniżyć koszty jednorazowych zleceń.

Usługi wliczone w cenę abonamentu:

 • Sprawy rodzinne jak rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, opieka nad dzieckiem
 • Windykacja należności: przedsądowe wezwanie do zapłaty, sporządzenie projektu pozwu w postępowaniu nakazowym i upominającym uproszczonym
 • Sprawy z zakresu prawa spadkowego jak np.: stwierdzenie nabycia spadku, zakwestionowanie testamentu, przyjęcie bądź zrzeczenie się spadku, dział spadku, wydziedziczenie, prawo do zachowku itp.
 • Sprawy cywilne
 • Prawo własności – w tym sprawy związane z lokalem, z zakresu prawa rzeczowego itp.

Ceny jednostkowe za obsługę prawną

Przykładowe honorarium w przypadku jednorazowej porady prawnej dla osób indywidualnych wynosi od ok. 49 do 199 zł. netto – średni koszt to ok. 100 zł. netto.

Poniżej – orientacyjne ceny za usługi prawnicze w zależności od rodzaju prawa i postępowania, regulowane rozporządzeniem o stawkach minimalnych. Prosimy pamiętać, że ceny są ustalane po indywidualnej konsultacji i w rzeczywistości mogą być niższe lub wyższe.

Masz pytania, sugestie?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji – skontaktuj się z nami aby omówić swoje oczekiwania.

Stawki minimalne za czynności adwokackie

“Opłaty stanowiące podstawę zasadzenia przez sądy kosztów postępowania prawnego nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie między adwokatem a Klientem.

 

Sąd może przyznać opłaty wyższe od wskazanych jeśli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy adwokata; nie mogą one jednak być wyższe niż sześciokrotne stawki minimalne.

 

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.”

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie

28 września 2002 r.

Przeczytaj lub pobierz całe rozporządzenie o opłatach za czynności adwokackie (plik pdf, objętość – 5 str.)

Opłaty minimalne wg. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Przykładowe koszty adwokackie w zależności od wartości przedmiotu sporu oraz rodzaju sprawy.

Sprawy cywilne

Stawki minimalne zależą od kwoty, która jest przedmiotu sporu:

 • do 500 zł. – 60 zł.
 • od 500 zł. do 1 500 zł. – 180 zł.
 • od 1 500 zł. do 5 000 zł. – 600 zł.
 • od 5 000 zł. do 10 000 zł. – 1 200 zł.
 • od 10 000 zł. do 50 000 zł. – 2 400 zł.
 • od 50 000 zł. do 200 000 zł. – 3 600 zł.
 • powyżej 200 000 zł. – 7 200 zł.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Rozwód, unieważnienie małżeństwa – 360 zł.
 • Pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie praw do dziecka – 120 zł.
 • Alimenty – nakaz wypłacania wynagrodzenia za pracę dla drugiego małżonka – 60 zł.
 • Przysposobienie – 180 zł.
 • Ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia – 240 zł.
 • podział majątku wspólnego –  stawka jest liczona od wartości przedmiotu sprawy (patrz wyżej: wartość stawki minimalnej w sprawach cywilnych), a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% stawki.

Prawo spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku – 60 zł.
 • Ważność testamentu – 360 zł.
 • Spis inwentarza spadkowego, zabezpieczenie spadku, ogłoszenie testamentu – 60 zł.
 • Podział spadku – 50% stawki (patrz: stawka minimalna w sprawach cywilnych)

 

Prawo własności

 • Zasiedzenie nieruchomości – 50% stawki (patrz: wartość stawki minimalnej w sprawach cywilnych)
 • Sprawa o rozgraniczenie – 360 zł.
 • Naruszenie posiadania – 156 zł.
 • Wpis w księdze wieczystej – 120 zł.

Inne przykładowe postępowania

 • Rejestracja spółki – 1200 zł.
 • Rejestracja spółdzielni – 1800 zł.
 • Opuszczenie lokalu mieszkalnego – 120 zł.
 • Skarga na komornika – 60 zł.

 

Masz dodatkowe pytania? 

Napisz do nas bez względu na porę. Opisz swoją sprawę – doradzimy jak postąpić oraz wycenimy usługę na podstawie Twojego opisu. Im dokładniej opiszesz swój przypadek, tym precyzyjniej podpowiemy co zrobić i ile może Cię to kosztować.