Postępowanie egzekucyjne w administracji w 2021 roku

Postępowanie egzekucyjne w administracji w 2021 roku

Przepisy dotyczące egzekucji administracyjnej doczekały się kolejnej nowelizacji. W dzisiejszym artykule podsumujemy jakie zmiany przepisów czekają nas w tym zakresie w 2021 roku oraz jakie niespodzianki szykuje dla nas resort finansów. Zapraszamy do lektury i...
Problemy prawne przedsiębiorców

Problemy prawne przedsiębiorców

Współpracując z różnymi firmami, spotykamy się z różnymi prawnymi problemami i wyzwaniami, z którymi na co dzień musza borykać się przedsiębiorcy. Większość z tych problemów jest związana z indywidualną sytuacją, ze specyfiką branży, ryzykiem, działaniem osób trzecich...
Alimenty na małżonka

Alimenty na małżonka

Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie może dotyczyć nie tylko dzieci. W określonych przypadkach i na wniosek jednej ze stron, sąd może zasądzić alimenty na małżonka. Były małżonek może żądać alimentów w trakcie sprawy rozwodowej lub w odrębnym postępowaniu. W...
Upoważnienie a pełnomocnictwo

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Upoważnienie i pełnomocnictwo to różne pojęcia, natomiast odnoszą się do podobnej sytuacji prawnej. W obu przypadkach chodzi o przedstawicielstwo, działanie w imieniu drugiej osoby. Niektórzy jedno i drugie błędnie traktują na równi, Dziś opowiemy czym dokładnie jest...