Baza Wiedzy

Przydatne linki, wzory pism, darmowe konsultacje
Wzory pismWażne linki

Wzory pism procesowych

W tej sekcji umieszczamy wzory pism urzędowych i sądowych z różnych dziedzin prawa. Dla wygody wszystkie pliki mają rozszerzenie .doc i dlatego po pobraniu na komputer lub telefon nadają się do dalszej edycji – możesz nanieść swoje dane na dokument a następnie go wydrukować.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Darmowe wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami.

Pozew o alimenty z uzasadnieniem

W uzasadnieniu należy napisać:

składniki kosztów utrzymania dziecka, określić koszt jego miesięcznego utrzymania, opisać sytuację rodzinną, zarobkową  i majątkową każdego z rodziców: osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek i wszystkie jego składniki.

Wymagane załączniki:

odpis pozwu, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego), odpis zupełny aktu urodzenia (jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie), zaświadczenie o wysokości dochodów.

Pozew o ograniczenie praw rodzicielskich

W treści uzasadnienia powinny znaleźć się informacje o powodach na podstawie których wnosi się o ograniczenie praw rodzicielskich np. brak zainteresowania dzieckiem, brak chęci wychowywania, brak więzi emocjonalnych, problemy z alkoholem, brak autorytetu itd.

Wymagane załączniki: odpis wniosku wraz z załącznikami, dowody wymienione w treści uzasadnienia

Pozew o ustalenie ojcostwa

W uzasadnieniu powinny znaleźć się informacje dotyczące związku obojga partnerów, narodzin dziecka, opieki nad nim, ogólnej sytuacji rodzinnej i powodów skłaniających do wniesienia pozwu.

Wymagane załączniki: odpis pozwu, odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego, zaświadczenie o wysokości zarobków powódki.

Pozew o rozwód (bez orzekania o winie)

W uzasadnieniu należy podać:

Okoliczności, które wykażą, iż pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeśli strony posiadają potomstwo, należy wskazać i uzasadnić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, jej podział, utrzymywanie kontaktów i kwestie alimentów.

Wymagane załączniki:

Odpis pozwu wraz z kopią załączników, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci, dokumenty i dowody wymienione w treści pozwu, dowód uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł.

Pozew o separację

W uzasadnieniu należy zamieścić powód wniesienia o separację.

Wymagane załączniki: odpis pozwu wraz z załącznikami, potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 600 zł.

Prawo budowlane

Protokół odbioru robót

Wniosek o pozwolenie na budowę

Protokół odbioru budynku

Umowa o generalne wykonawstwo

Pomoc prawna za darmo

Masz pytanie? Napisz do nas!
Odpowiemy jak najszybciej, doradzimy jak najlepiej postąpić w Twoim przypadku.
Darmowe porady prawne online przy użyciu formularza kontaktowego.

4 + 4 =

Przydatne linki do stron

W tej sekcji umieściliśmy pomocne linki do istotnych stron internetowych związanych z prawem. W bazie znajdziesz między innymi oficjalne strony rządowe jak np. Sądu Najwyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości, UOKiK, GUS, GIODO i inne.

Sąd Okręgowy w Warszawie i Biuletyn Informacji Publicznej

warszawa.so.gov.pl

Oficjalna strona Sądu Okręgowego w Warszawie – godziny urzędowania, dane teleadresowe, wysokość opłat sądowych itp. Źródło informacji prawnych, aktualności, ogłoszeń.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

www.ora-warszawa.com.pl

Baza wiedzy oraz aktualności z różnych dziedzin prawa.

Naczelna Rada Adwokacka

www.nra.pl

Naczelna Rada Adwokacka oraz Adwokatura Polska zostały powołane w celu ochrony prawnej obywateli. Znajdziesz tu Centrum Mediacyjne oraz Sąd Polubowny Adwokatury, które udzielają pomocy w mediacjach i rozwiązywaniu sporów pozasądowych i sądowych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Prawo Budowlane

prawo-budowlane.org

Portal informacyjny odnośnie prawa budowlanego w Polsce.

Internetowy System Aktów Prawnych

isap.sejm.gov.pl

ISAP jest częścią systemu informacyjnego Sejmu i zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych.

Sąd Najwyższy i Baza Orzeczeń

www.sn.pl

Oficjalna strona Sądu Najwyższego wraz z Bazą Orzeczeń, aktualnościami i informacjami oraz sprawami i publikacjami.

Naczelny Sąd Administracyjny i Centralna Baza Orzeczeń Sądu

nsa.gov.pl

Strona rządowa Sądu Administracyjnego oraz formularz wyszukiwania orzeczeń Sądów Administracyjnych

Krajowy Rejestr Sądowy

krs.ms.gov.pl

KRS na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Strona Głównego Urzędu Statystycznego z bazą internetową i wyszukiwarką podmiotów gospodarczych REGON.

Elektroniczne Księgi Wieczyste

ekw.ms.gov.pl

Wyszukiwanie księgi wieczystej po numerze. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Klauzule Niedozwolone (UOKiK)

www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych w zakładce “Ochrona Konsumentów” na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Danych Osobowych

www.uodo.gov.pl

Dawne GIODO, obecne UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Znajdziesz tu również informacje o RODO.