Baza Wiedzy

Przydatne linki, wzory pism, darmowe konsultacje
Wzory pismWażne linki

Wzory pism procesowych

W tej sekcji umieszczamy wzory pism urzędowych i sądowych z różnych dziedzin prawa. Dla wygody wszystkie pliki mają rozszerzenie .doc i dlatego po pobraniu na komputer lub telefon nadają się do dalszej edycji – możesz nanieść swoje dane na dokument a następnie go wydrukować.
Wzory pism procesowych i urzedowych uslugi prawnicze nowak i partnerzy

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Darmowe wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami.

Pozew o alimenty z uzasadnieniem

W uzasadnieniu należy napisać:

składniki kosztów utrzymania dziecka, określić koszt jego miesięcznego utrzymania, opisać sytuację rodzinną, zarobkową  i majątkową każdego z rodziców: osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek i wszystkie jego składniki.

Wymagane załączniki:

odpis pozwu, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego), odpis zupełny aktu urodzenia (jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie), zaświadczenie o wysokości dochodów.

Pozew o ograniczenie praw rodzicielskich

W treści uzasadnienia powinny znaleźć się informacje o powodach na podstawie których wnosi się o ograniczenie praw rodzicielskich np. brak zainteresowania dzieckiem, brak chęci wychowywania, brak więzi emocjonalnych, problemy z alkoholem, brak autorytetu itd.

Wymagane załączniki: odpis wniosku wraz z załącznikami, dowody wymienione w treści uzasadnienia

Pozew o ustalenie ojcostwa

W uzasadnieniu powinny znaleźć się informacje dotyczące związku obojga partnerów, narodzin dziecka, opieki nad nim, ogólnej sytuacji rodzinnej i powodów skłaniających do wniesienia pozwu.

Wymagane załączniki: odpis pozwu, odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego, zaświadczenie o wysokości zarobków powódki.

Pozew o rozwód (bez orzekania o winie)

W uzasadnieniu należy podać:

Okoliczności, które wykażą, iż pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeśli strony posiadają potomstwo, należy wskazać i uzasadnić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, jej podział, utrzymywanie kontaktów i kwestie alimentów.

Wymagane załączniki:

Odpis pozwu wraz z kopią załączników, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci, dokumenty i dowody wymienione w treści pozwu, dowód uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł.

Pozew o separację

W uzasadnieniu należy zamieścić powód wniesienia o separację.

Wymagane załączniki: odpis pozwu wraz z załącznikami, potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 600 zł.

Prawo budowlane

Protokół odbioru robót

Wniosek o pozwolenie na budowę

Protokół odbioru budynku

Umowa o generalne wykonawstwo

Pomoc prawna za darmo

Masz pytanie? Napisz do nas!
Odpowiemy jak najszybciej, doradzimy jak najlepiej postąpić w Twoim przypadku.
Darmowe porady prawne online przy użyciu formularza kontaktowego.

5 + 3 =

Przydatne linki do stron

W tej sekcji umieściliśmy pomocne linki do istotnych stron internetowych związanych z prawem. W bazie znajdziesz między innymi oficjalne strony rządowe jak np. Sądu Najwyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości, UOKiK, GUS, GIODO i inne.
Przydatne linki biuro uslug prawnych nowak and partners
Sad okregowy w warszawie i biuletyn informacji publicznej

Sąd Okręgowy w Warszawie i Biuletyn Informacji Publicznej

warszawa.so.gov.pl

Oficjalna strona Sądu Okręgowego w Warszawie – godziny urzędowania, dane teleadresowe, wysokość opłat sądowych itp. Źródło informacji prawnych, aktualności, ogłoszeń.
Okregowa rada adwokacka warszawa

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

www.ora-warszawa.com.pl

Baza wiedzy oraz aktualności z różnych dziedzin prawa.
Naczelna rada adwokacka logo

Naczelna Rada Adwokacka

www.nra.pl

Naczelna Rada Adwokacka oraz Adwokatura Polska zostały powołane w celu ochrony prawnej obywateli. Znajdziesz tu Centrum Mediacyjne oraz Sąd Polubowny Adwokatury, które udzielają pomocy w mediacjach i rozwiązywaniu sporów pozasądowych i sądowych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.
Prawo budowlane portal informacyjny

Prawo Budowlane

prawo-budowlane.org

Portal informacyjny odnośnie prawa budowlanego w Polsce.
Isap internetowy system aktow prawnych

Internetowy System Aktów Prawnych

isap.sejm.gov.pl

ISAP jest częścią systemu informacyjnego Sejmu i zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych.
Sad najwyzszy godlo polski

Sąd Najwyższy i Baza Orzeczeń

www.sn.pl

Oficjalna strona Sądu Najwyższego wraz z Bazą Orzeczeń, aktualnościami i informacjami oraz sprawami i publikacjami.
Naczelny sad administracyjny logo

Naczelny Sąd Administracyjny i Centralna Baza Orzeczeń Sądu

nsa.gov.pl

Strona rządowa Sądu Administracyjnego oraz formularz wyszukiwania orzeczeń Sądów Administracyjnych
Krs godlo polski

Krajowy Rejestr Sądowy

krs.ms.gov.pl

KRS na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Gus logo
Strona Głównego Urzędu Statystycznego z bazą internetową i wyszukiwarką podmiotów gospodarczych REGON.
Elektroniczne ksiegi wieczyste wyszukiwarka

Elektroniczne Księgi Wieczyste

ekw.ms.gov.pl

Wyszukiwanie księgi wieczystej po numerze. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości.
Elektroniczne ksiegi wieczyste wyszukiwarka

Klauzule Niedozwolone (UOKiK)

www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych w zakładce „Ochrona Konsumentów” na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urzad ochrony danych osobowych logo

Urząd Ochrony Danych Osobowych

www.uodo.gov.pl

Dawne GIODO, obecne UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Znajdziesz tu również informacje o RODO.