Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie może dotyczyć nie tylko dzieci. W określonych przypadkach i na wniosek jednej ze stron, sąd może zasądzić alimenty na małżonka. Były małżonek może żądać alimentów w trakcie sprawy rozwodowej lub w odrębnym postępowaniu. W dzisiejszym artykule podsumujemy najważniejsze informacje, czyli kiedy i na jakich zasadach mogą zostać przyznane alimenty na byłego małżonka. Podpowiemy też jakiej wysokości mogą być to świadczenia.

Obowiązek alimentacyjny między małżonkami

 

 

O tym czy obowiązek alimentacyjny będzie miał zastosowanie w przypadku byłego małżonka, będzie zależne od tego jak przebiegł rozwód i jak po nim zmieniła się sytuacja małżonka. Wiele zależy od tego kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Co do zasady, sprawa rozwodowa może zakończyć się na kilka sposobów:

  • z winy jednego małżonka
  • z winy obu stron
  • bez winy żadnej ze stron

 

W każdym przypadku możliwe jest ubieganie się o alimenty na małżonka. Nie w każdym przypadku będzie to jednak równie oczywiste i zależne od tych samych czynników.

W przypadku, kiedy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego sytuacja jest bardziej klarowna. Tylko małżonek niewinny może żądać alimentów od małżonka winnego (winnemu nie przysługują alimenty). W tym przypadku możemy mówić o rozszerzonym obowiązku alimentacyjnym. Sytuację dokładnie opisuje art 60. § 2. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Co ciekawe, rozwód z winy jednego małżonka będzie zatem zobowiązywać do płacenia alimentów nie tylko gdy niewinny małżonek popadnie w niedostatek. Przepisy jasno mówią o zaspokajaniu usprawiedliwionych potrzeb. Wystarczy, że po rozwodzie pogorszy się sytuacja materialna i standard życia jednego małżonka, aby wystąpiły odpowiednie przesłanki. Alimenty będą mieć wówczas na celu wyrównanie sytuacji majątkowej między małżonkami.

 

Inaczej wygląda sytuacja jeśli małżonkowie zdecydowali się na rozwód z orzekaniem o winie, a sąd uznał, że żadne z nich nie ponosi odpowiedzialności za rozpad małżeństwa. Takie sytuacje zdarzają się stosunkowo często i co ważne przy takim wyroku, o alimenty będzie mógł ubiegać się małżonek który popadł w niedostatek. Podobnie w przypadku gdy oboje małżonkowie są winni rozkładu pożycia. W obu sytuacjach każda ze stron może domagać się alimentów tylko jeśli popadnie w niedostatek:

 

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Art. 60. § 1.)

 

Bardzo ważne jest dopilnowanie terminu. O alimenty można ubiegać się tylko przez 5 lat od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W określonych sytuacjach sąd może przedłużyć ten okres. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego następuje natomiast po ponownym małżeństwie osoby uprawnionej lub śmierci któregoś z małżonków. A czym dokładniej jest wspomniane popadnięcie w niedostatek?

 

Z niedostatkiem mamy do czynienia kiedy osoba wykorzystując w pełni swoje własne siły i możliwości nie jest w stanie zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb (w całości lub w części). Uzasadnione potrzeby to inaczej możliwość egzystencji na określonym poziomie. Poziom ten jest uzależniony od indywidualnych warunków i sytuacji. Co ważne z niedostatkiem mamy do czynienia, gdy choćby część tych potrzeb uprawnionego nie została zaspokojona. Z drugiej strony, małżonek uprawniony do alimentów nie ma zezwolenia żyć na koszt dłużnika alimentacyjnego. Co do zasady, alimenty mają stanowić pomoc dla kogoś, kto nie jest w stanie sam o siebie zadbać po rozwodzie. Konieczne będzie udowodnienie, że podejmuje się wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia sobie środków utrzymania lub nie jest się w stanie tego zrobić (np. ze względu na zły stan zdrowia). Jeśli uprawniony nie będzie miał środków do życia ale obiektywnie patrząc jest w stanie je sobie zapewnić znajdując zatrudnienie, nie będzie mógł utrzymywać, że pozostaje w niedostatku. A ile mogą wynosić świadczenia alimentacyjne na małżonka?

 

 

Alimenty na małżonka – ile wynoszą świadczenia?

 

 

Granice świadczeń w obowiązku alimentacyjnym zwykłym oraz rozszerzonym zawarte są w art. 135. § 1 KRiO. Co do zasady są nimi przede wszystkim możliwości zarobkowe oraz majątkowe małżonka zobowiązanego. W praktyce oznacza to, że ponoszenie kosztów obowiązku alimentacyjnego nie może prowadzić do popadnięcia zobowiązanego w niedostatek. Nie może też w istotny sposób pogorszyć możliwości zaspakajania jego usprawiedliwionych potrzeb. Wysokość alimentów będzie zależna od możliwości finansowych zobowiązanego ale też (co wydaje się oczywiste) od sytuacji uprawnionego, o czym wspominaliśmy wyżej.

To sprawia, że trudno jest wskazać jednoznacznie ile wynoszą świadczenia. Aby określić to dokładnie, konieczne jest rozpoznanie w sytuacji. To czy alimenty będą wynosiły 500 zł czy 1500 zł będzie zależeć od wielu czynników, siły argumentów i dowodów i ich interpretacji przez sąd. To bardzo indywidualna kwestia, dlatego też wymaga indywidualnego podejścia. Jeśli planują Państwa ubiegać się o alimenty od małżonka, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Sprawy rozwodowe, alimentacyjne, podział majątku mieszczą się w naszej specjalizacji. Posiadamy doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną pomoc. Jeśli na tym etapie szukają Państwo dodatkowych informacji pomocnych w sprawie rozwodowej, zachęcamy do lektury wpisów dotyczących podziału majątku, jak również pozwu rozwodowego. W artykule znajdą Państwo gotowy wzór do pobrania.

A przede wszystkim zachęcamy do kontaktu – wspólnie opracujemy najlepsze i skuteczne rozwiązanie.