Cesja wierzytelności polega na przeniesieniu praw z obecnego wierzyciela na nowego nabywcę długu. Obie strony zawierają w tym celu umowę. Jedną ze stron jest cedent, czyli dotychczasowy wierzyciel długu, a drugą stroną jest cesjonariusz, który przejmuje prawo do danej wierzytelności. Skutkiem podpisanej umowy cesji, jest przeniesienie wszystkich praw ze zbywcy wierzytelności, na nowego wierzyciela.

Przedmiot cesji, czyli jakiego długu możemy się pozbyć?

Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność. Oczywiście o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami i z treścią obowiązującej umowy, z której taka możliwość mogła zostać wyłączona. W formie cesji można przenieść przeterminowane i aktualne na mocy prawa długi, w tym również zabezpieczone hipoteką i zastawem. Istnieje też możliwość dokonanie cesji tylko części zadłużenia.

Co warto i trzeba wiedzieć?

Zawiadomienie dłużnika i zgoda dłużnika nie są potrzebne do przeprowadzenia cesji. Dłużnik w obu przypadkach nie jest stroną umowy. Co do zasady, bo z doświadczenia wiemy, że zdarzają się również przypadki, kiedy dłużnik zastrzegł sobie w umowie, że bez jego zgody nie można przelać wierzytelności.

Mówiąc o cesji wierzytelności warto podkreślić, że może mieć też charakter powierniczy. Zwłaszcza w przypadku długów trudnych do odzyskania. Jej głównym celem staje się wtedy windykacja zadłużenia i przekazanie go obecnemu wierzycielowi. Prawa do długu nie przechodzą na nowego nabywcę, który staje się odpowiedzialny jedynie za usługę odzyskania wierzytelności.

Ważne jest, aby sprawdzić w umowie między pierwotnym wierzycielem, a dłużnikiem, czy dla ważności cesji nie jest potrzebna pisemna zgoda samego dłużnika. W przypadku takiego postanowienia cesja wierzytelności dokonana bez zgody dłużnika może być nie ważna. 

Umowa o przeniesieniu praw do wierzytelności powinna zostać zawarta pisemnie i zawierać dokładny opis przedmiotu cesji oraz stosunek prawny z jakiego wynika. Może też zawierać przyjęcie odpowiedzialności przez zbywcę długu za wypłacalność dłużnika.  W umowie można też opcjonalnie wskazać, która ze stron i kiedy ma obowiązek powiadomienia dłużnika o fakcie przeniesienia praw na innego wierzyciela.

Wzór umowy cesji wierzytelności

Pobierz

Umowy cesji mogą być zawierane zarówno przez osoby prywatne jak i przez przedsiębiorców. W przypadku firm ma to tym większe znaczenie, że cesja często jest traktowana jako sposób finansowania działalności gospodarczej. 

W praktyce firmy (oraz osoby indywidualne) decydują się na takie posunięcie chcąc po prostu pozbyć się problemu egzekwowania długu we własnym zakresie i na własny koszt. Wygodniej i taniej w wielu przypadkach jest przelać te zobowiązania na podmiot trzeci, którym najczęściej są firmy windykacyjne lub kancelarie prawne jak nasza specjalizujące się na co dzień w takich sprawach.

Najczęściej, firmy windykacyjnej i kancelarie prawne, które przejmują wierzytelności, nie płacą jej pełnej wartości.

Korzyści przeniesienia praw do długu

Podsumowując, zawarcie umowy cesji to wygodne rozwiązanie dla wierzycieli i szansa na szybsze odzyskanie zwrotu zadłużenia. Nawet jeśli aktualny wierzyciel nie odzyska całej kwoty, jest duża szansa, że uniknie czasochłonnych i problematycznych czynności windykacyjnych, przenosząc ten ciężar na nowego wierzyciela.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli szukacie Państwo pomocy w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu. Oferujemy zarówno wsparcie doradcze, jak i procesowe, windykacyjne.

Masz pytania?