Odzyskiwanie wierzytelności nie należy działań łatwych i przyjemnych. Przekonał się o tym chyba każdy kto prowadzi własną działalność gospodarczą. Problemy z terminowym regulowaniem należność ma zadziwiająco dużo kontrahentów. Co w takiej sytuacji można zrobić?

Na pewno warto zapoznać się z metodami miękkiej windykacji, które mogą pomóc w uzyskaniu należnych środków. Jedną z takich metod jest wezwanie do zapłaty. Z dzisiejszego wpisu dowiecie się czym jest, co powinno zawierać, oraz będziecie mogli pobrać darmowy wzór wezwania (na końcu wpisu). Zapraszamy!

 

Co to jest wezwanie do zapłaty i dlaczego warto od niego zacząć?

 

Mówiąc najprościej, wezwanie do zapłaty jest pismem kierowanym do nierzetelnego kontrahenta w celu odzyskania należności. Jest to jedna z metod miękkiej windykacji i często pierwszy krok na drodze do odzyskania przeterminowanych wierzytelności.

Wezwanie do zapłaty jest często stosowanym sposobem upomnienia dłużnika. Nie tylko z uwagi na skuteczność. To przede wszystkim tani sposób na przedsądowe i polubowne rozwiązanie sporu. Pozwala też zaoszczędzić sporo czasu, zwłaszcza w porównaniu z ewentualnym postępowaniem sądowym.

Mało kto decyduje się na wysłanie wezwania kilka dni po ustalonym terminie spłaty. Zazwyczaj ma to miejsce w przypadku dłuższego opóźnienia. Nie warto jednak czekać zbyt długo. W zasadzie im dłużej zobowiązanie pozostaje niespłacone, tym zmniejsza się szansa na jego skuteczne odzyskanie. Jak pokazują statystyki, największe problemy pojawiają się z upływem czwartego miesiąca opóźnienia. Dlatego ważne w tym przypadku będzie kierowanie się zdrowym rozsądkiem i indywidualna ocena sytuacji.

 

Co ważne, przepisy w żaden sposób nie regulują liczby wysłanych wezwań, zanim sprawa trafi przed sąd. Jeśli pierwsze pismo zostało zignorowane, warto wysłać kolejne. Natomiast wysyłanie nieskończonej liczby wezwań, które nie przynoszą pożądanego efektu mija się z celem.

Nigdzie nie zostało też jednoznacznie określone kiedy wierzyciel powinien wysłać wezwanie. Nie ma też sztywnych instrukcji, co do tego jakiej treści ma być wezwanie. Dlatego teraz podpowiemy Wam dokłądniej co powinno zawierać wezwanie do zapłaty, jak również udostępnimy darmowy wzór, który może posłużyć jako wyjściowy do stworzenia własnej wersji.

 

Jak napisać wezwanie do zapłaty i co powinno być w nim zawarte?

 

Nie ma jednego narzuconego wzoru wezwania do zapłaty. Przedsiębiorca ma swobodę przy wyborze zarówno języka jak i formy wezwania. Jeśli jednak chcemy zwiększyć skuteczność naszego upomnienia, powinno być napisane stanowczo, oficjalnym językiem. Powinno też zawierać kilka niezbędnych elementów.

 

Informacje, które powinny znaleźć się w wezwaniu do zapłaty:

  • data i miejsce sporządzenia wezwania, co daje możliwość określenia w ewentualnym procesie sądowym jak dawno wierzyciel starał się polubownie rozwiązać spór
  • dane wierzyciela i dane dłużnika,
  • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty,
  • jasno określona kwota długu, która może być powiększona o naliczone odsetki (warto podać też stosunek prawny, z którego wynika to naliczenie)
  • termin spłaty długu wyznaczony przez wierzyciela
  • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty lub wskazanie innej właściwej formy uregulowania długu
  • wskazanie konsekwencji braku zapłaty w określonym terminie – w piśmie możemy poinformować, iż brak uregulowania należności ze strony dłużnika spowoduje skierowanie pozwu o zapłatę do sądu oraz obciążenie dłużnika kosztami procesu, a także naliczenie dalszych odsetek
  • załączniki, czyli kserokopie dokumentów wskazane w treści wezwania, które potwierdzają należne się nam świadczenie
  • podpis wierzyciela

 

Jeśli chodzi o stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty – mamy tu na myśli wskazanie okoliczności, które są podstawą zobowiązania. Może być to umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonanie danej usługi. Podobnie jak ma to miejsce z samą treścią wezwania i ilością wysłanych upomnień, również termin spłaty jest w zasadzie dowolnie określany przez wierzyciela. Najczęściej wpisywanym terminem jest 7 lub 14 dni od daty doręczenia wezwania.

Wezwanie do zapłaty powinniśmy zatem wysłać listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wtedy mamy możliwość weryfikacji, czy i kiedy doszło do doręczenia wezwania. Potwierdzenie nadania i odbioru wezwania warto zatrzymać. W przypadku ewentualnego postępowania sądowego będzie to dodatkowy dowód w naszych rękach.

 

Wzór wezwania do zapłaty

 

Darmowy wzór wezwania do zapłaty, który możecie śmiało wykorzystać w obecnym kształcie lub dowolnie go zmodyfikować pod własne potrzeby. Kliknij w przycisk poniżej żeby zobaczyć plik lub pobrać (pdf)

Masz pytania?