Określenia wierzytelność i dług w potocznym języku często używane są zamiennie, natomiast w terminologi prawniczej to pojęcia dość odmienne od siebie. Mimo, że oba terminy dotyczą i odnoszą się do podobnego zagadnienia, to w prawodastwie należy je wyrażnie rozróżnić. Dziś podsumujemy krótko na czym polegają te różnice, kim są wierzyciele i dłużnicy, oraz jak sprawnie odzyskać zaległe należności.

 

Czym jest wierzytelność, a czym dług?

Wierzytelność to nic innego, jak żądanie spełnienia należnego świadczenia (w formie pieniężnej) przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika. To najprostsza definicja. A czym jest w takim razie dług?

Dług to niespełniony przez dłużnika, na rzecz wierzyciela, obowiązek świadczenia w formie pieniężnej lub rzeczowej. Tu warto podkreślić, że świadczenie w formie pieniężnej lub rzeczowej, którego termin realizacji jeszcze nie upłynął nie jest długiem, a zobowiązaniem. Dopiero po przekroczeniu ustalonych terminów staje się zadłużeniem.

W skrócie – wierzytelność to prawo do żądania spełnienia świadczenia, a dług jest właśnie tym świadczeniem. Skoro wiemy już dokładnie czym jest wierzytelność I dług, łatwo jest w oparciu o to, dopisać definicję wierzyciela I dłużnika. Jeśli jedna osoba ma dług względem drugiej, to osoba, której dług należy zwrócić jest jej wierzycielem, a osoba która jest odpowiedzialna za dług I zobowiązana go zwrócić wierzycielowi, jest dłużnikiem.

Co ważne wierzyciel, któremu przysługuje dane roszczenie, ma prawo I możliwości do tego, aby wystąpić do stosownych organów w celu dochodzenia wierzytelności. W polskim prawie występują różne kategorie wierzytelności I różne rodzaje długu. Zazwyczaj jest to związane z rodzajem działalności, na przykład wierzytelność bankowa.

Bardzo ważnym aspektem są okoliczności I czas w jakim powstaje dług I wierzytelność. Można powiedzieć, że obie sytuacje powstają jednocześnie. Jedno I drugie powstaje już na dzień po terminie zapłaty wskazanym w umowie lub na fakturze VAT. W zasadzie od tego momentu wierzyciel ma pełne prawo dochodzić spłaty zobowiązań. Jest to oczywiście w jego interesie, ale też w interesie samego dłużnika. Im więcej czasu mija od powstania długu, tym bardziej maleje szansa na jego skuteczne odzyskanie. Im dłużej pozostaje nieuregulowany, tym większe rosną ewentualne odsetki I koszty dodatkowe.

Dlatego też reakcja wierzyciela w stosunku do dłużnika powinna być szybka. Przy niewielkim opóźnieniu może wystarczyć kontakt I ponaglenie w spłacie. Jeśli takie upomnienie okaże się niewystarczające, kolejne kroki powinny być już bardziej zdeycydowane.

 

Windykacja, czyli odzyskiwanie wierzytelności.

 Odzyskiwanie wierzytelności poprzez windykację często wymaga odpowiedniej wiedzy, rozeznania w aktualnych przepisach prawa, jak również wymaga czasu I dodatkowych środków finansowych. Zwłąszcza jeśli chcemy ją zlecić firmie zewnętrznej.

Oczywiście można podjąć próbę samodzielnego prowadzenia negocjacji, ale jest to ryzykowne. Z wielu powodów. Dlatego coraz więcej wierzycieli szuka dodatkowego wsparcia – profesjonalnych usług prawnych oraz windykacyjnych. Odzyskiwanie długu nie należy bowiem do najłatwiejszych zadań. Proces windykacyjny może zająć sporo czasu, a dodatkowo łączy się ze zwiększonymi kosztami.

Dlatego do każdego długu I sprawy należy podchodzić indywidualnie I wziąc pod uwagę różne scenariusze. Szybko może się okazać, że zarówno z praktycznego punktu widzenia, jak I biznesowego, najbardziej opłacalną opcją będzie skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy, takiej jak Nowak&Partners. Pomoc specjalistów, którzy mają doświadczenie w odzyskiwaniu należności może nie tylko usprawnić cały proces, ale też doprowadzić do szybkiego I co ważne, skutecznego uregulowania zadłużenia przez dłużnika.

Warto też podkreślić, że wierzytelności, podobnie jak inne prawa majątkowe, można zgodnie z prawem sprzedać podmiotom trzecim. Gdy wierzyciel pierwotny dokona takiej operacji, wszelkie prawa związane z egzekwowaniem zobowiązań, przechodzą na nowego właściciela wierzytelności.

Jeśli macie Państwo trudności z odzyskaniem Waszych wierzytelności, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem – chętnie poromawiamy o szczegółach i pomożemy w odzyskaniu długu.

 

 

 

Masz pytania?