Początek roku 2019 przyniósł liczne zmiany w prawie pracy. Jedną z nich jest zmiana zasad dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, która została dostosowana do powszechnego już na rynku obrotu bezgotówkowego.

Dotychczasowa, przestarzała regulacja przewidywała jako zasadę wypłatę wynagrodzenia w gotówce do rąk własnych pracownika. Wypłata przelewem bankowym, jako odstępstwo od zasady, wymagała zgody pracownik. Od 1 stycznia 2019 roku podstawową formą jest już wypłata na konto bankowe pracownika. Pracownik, który chce otrzymać wynagrodzenie w gotówce, musi podjąć inicjatywę i złożyć pracodawcy wniosek o wypłatę w tej właśnie formie

A co jeśli nie masz konta w banku, albo nie chcesz otrzymywać wynagrodzenia przelewem?

Pracownicy, którym do tej pory wypłacane zostało wynagrodzenie w gotówce, od stycznia 2019 roku mogą pozostać przy tej formie wyłącznie, gdy złożą wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.  Można go złożyć w zwykłej formie pisemnej albo elektronicznie. Pracodawca, który otrzyma wniosek pracownika, jest zobowiązany go uwzględnić. Ustawodawca nie przewidział bowiem podstawy prawnej do odmowy wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych.

Po wejściu w życie nowych przepisów, pracodawca powinien poinformować każdego pracownika, któremu wypłaca pensję w gotówce o konieczności podania pracodawcy numeru rachunku, na który będzie wypłacane wynagrodzenie albo złożenia wniosku o dalszej wypłacie wynagrodzenia do rąk własnych.

Pracownicy muszą odpowiedzieć pracodawcy w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o nowych obowiązkach. Jeżeli nie zdążą odpowiedzieć przed terminem wypłaty najbliższego wynagrodzenia, nadal otrzymają je w gotówce. Jeżeli pracownik nie poda numeru rachunku płatniczego i/lub zignoruje informacje od pracodawcy, również wynagrodzenie otrzyma do rąk własnych.

Należy również pamiętać, że od stycznia 2019 żądanie podania numeru rachunku bankowego od pracownika, poszerza katalog danych, jakich pracodawca może żądać od pracownika, a więc pracodawca nie musi się obawiać ewentualnego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Tomasz ozimko

Tomasz Ozimko

Radca Prawny

Masz pytania?